Günümüzde çalışanların ve işyerinin güvenliği için görevlendirilen uzmanların sayısı artmıştır.

Son yaşanan vakıalardan sonra da yasalara ciddi düzenlemeler gelmiştir.

Uzman olmak isteyenlere özel kurumlar eğitim verir.

Ardından da ÖSYM’nin yaptığı sınava girerek yeterli puanı almak gerekir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu
İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu

İyi bir iş güvenliği ve sağlığı kursu ile yeterli puanı almak mümkündür. Sınavdan 100 üzerinden 70 alınmalıdır. Eğer doğru bir çalışma programı izlenirse daha yüksek puanlar almak da mümkündür. Bunun içinde güvenilir ve donanımlı bir eğitim kurumuna yönelmek oldukça yerinde bir seçim olur.

Kurumumuz kurulduğu zamandan beridir İş Sağlığı ve Güvenliği prosedürlerini bakanlığın belirlediği ölçütlere uygun olarak yerine getirir. Sadece sınav sürecinde değil çalışma hayatına da sağlam bir şekilde hazırlanabilirsiniz.

İş güvenliği ve sağlığı kursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. Ayrıca kadrosunun da tecrübeli ve yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Bunun için özellikle üniversiteler de öğretim görevlisi olarak görev yapan eğitmenler daha iyi bir eğitim verir. Kursun daha önceki sınavlardan elde edilen başarı oranlarını incelemekte yararlı olur.

İş güvenliği ve sağlığı kursu konusunda doğru bir karar vererek uzman olma konusunda doğru bir adım atmış olursunuz. Kurumumuz donanımlı eğitmenleri sayesinde katılımcılara iş güvenliğinin temek bilgilerini aktarır. Eğitim süresi boyunca hem mevzuatlar hem de tecrübelerden bilgi verilir. Böylece sınava hazırlık sürecinde gerekli tüm donanımlar elde edilmiş olur.

”İş sağlığı ve güvenliği kursu aracılığıyla alınan eğitimden sonra ÖSYM’nin sınavından 70 almak gerekir. Uzman adaylarına kursa temel bilgiler verilir” ( Profesyonel Tercüme Bürosu Tercume112 tarafından çevirlmiştir). Göreve başladıkları zaman da belirli yükümlülükleri vardır. Bunları şu şekilde açıklamak mümkündür;

 • Uzmanlar görevlerini yaptıkları zaman iş yerinde verimli bir çalışma ortamı sağlanmasına katkı da bulunmalıdır. Meslek sırları, ticari ve ekonomik durumlarla alakalı bilgileri de gizli tutmakla yükümlüdür.
 • Uzman görevini yaparken iş yerindeki her türlü durumdan dolayı iş verene karşı sorumludur.
 • İş kazası ya da meslek hastalığının tespit edilmesinden sonra uzmanın yetki belgesi altı aylığına askıya alınır. Eğer ihmalin uzmandan kaynaklı olduğu belirlenirse 5510 sayılı kanun esas alınır.
 • İş güvenliği uzmanı iş yerinde tespit ve tavsiye yapmakla yükümlüdür. Görevlerini icra ederken iş yeri hekimi ve çalışanlarla iş birliği için de olmalıdır.
 • İş yerinde huzurlu, güvenli ve verimli çalışma ortamı sağlamaktan görevlidir.

Uzman görevlerini doğru bir şekilde yerine getirerek iş kazası riskini en düşük seviyeye indirger. Çalışma ortamında huzurlu ve verimli bir süreç devam eder. İş güvenliği eğitimini doğru bir yerden alarak uzmanlığa da sağlam bir şekilde başlamış olursunuz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu Fiyatları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu Fiyatları
İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu Fiyatları

İş güvenliği kursu uzman olmak isteyen mühendis, fen fakültesi mezunları, mimar ve teknik elemanlara karşılaşacakları olay ve olgulara göre izlenecek yolu göstermektir. İş yerlerinde oluşabilme potansiyeli olan iş kazası ve meslek hastalıkları konusunda izlenecek politikalara dikkat etmelerini sağlamaktır. Uzman olmak için kursa gitmek gerekir. İş sağlığı ve güvenliği kursu fiyatları da belirli faktörlere bağlı olarak değişiklikler gösterir.

İş güvenliği uzmanın sahip olduğu belirli yetkiler vardır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının verdiği yetkiler şu şekilde sıralanabilir;

 • Uzman iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmelidir. Tedbirler belirlenen süre içerisinde yerine getirilmezse çalışma ve iş kurumu müdürlüğüne bildirilmelidir.
 • İş yerinde ciddi ve önlenemez tehlikeler olduğunda işi durdurur. İş verene haber verir.
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda araştırma, inceleme, bilgi ve belgelere ulaşmalıdır.
 • İş veren, iş yeri hekimi ve çalışanlarla iş birliği içerisinde olması gerekir.
 • Uzman eğer tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirildiyse iş ile ilgili seminer, eğitim ve panel gibi organizasyonlara katılabilir. Bunun için senelik beş iş günü çalışma süresinden sayılır. Uzmanın da ücretinden kesinti yapılmaz.

 İş güvenliği uzmanları (A), (B) ve (C) olmak üzere üç sınıfa bölünmüştür. Sınava girildiği zaman C ile başlanır. Belirli bir deneyim elde edildikten sonra B ve A’ya geçilir. İş sağlığı ve güvenliği kursu fiyatları da illere göre değişiklikler gösterir. Metropol büyükşehirler de katılımın daha çok olması nedeniyle fiyatlar daha düşüktür. Yani İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirler kurs ve katılımcının çok olması nedeniyle diğer illere nazaran düşük fiyatlar sunar.

İş sağlığı ve güvenliği kursu fiyatları konusunda iyi bir araştırma yapmak yararlı olur. Bu şekilde en uygun şekilde kursu alabilirsiniz. Kurumun yetkinliğine bağlı olarak fiyatlar da değişir. Ama iyi bir pazarlık yaparak uygun fiyatla eğitiminizi alabilirsiniz. İş sağlığı ve güvenliği kursu fiyatları konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitiminin Şartları

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitiminin Şartları
İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitiminin Şartları

Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının çalışma alanları giderek artmış durumdadır. Geçmişte yaşanan acı verici işçi kazaları hükümetin daha sağlam yasalar hazırlamasını sağlamıştır.

Modern dünya’da iş güvenliği her ülkenin öncelik tanıdığı medeniyet göstergesidir. Örneğin eskiden ahşap sandalye üreten bir imalathane’de iş güvenliği ile alakalı her hangi bir önlemler alınmazken, günümüzde 1 kişinin çalıştığı yerlerde bile iş güvenliği ve sağlığı için önlemler alınmaktadır.

Çalışma bakanlığının belirlediği prosedürler ölçütünde iş kazalarında azalma meydana gelmiştir. Uzman olmak isteyen de iş güvenliği kurslarından gerekli eğitimi alırlar.

Bu süreçte doğru bir eğitim kurumu ile iletişime geçmek oldukça önemlidir. Böylece sınava hazırlık süreci daha rahat geçer. Ayrıca çalışma hayatına daha rahat başlanmış olur.

İşçi sağlığı ve güvenliği için hizmet veren iş güvenliği uzmanları son zamanlarda yasalarında güncellenmesiyle daha çok önem kazanmıştır. Uzman olmak isteyen adaylar fizik, kimya, biyoloji, mühendislik fakülteleri, mimar ve iş güvenliği teknisyenleri olmaktadır. Bunun için iş sağlığı ve güvenliği kursuna giderek gerekli eğitimi alırlar.

Ardından da ÖSYM’nin sınavından başarılı olmaları gerekir. Buna göre sınavdan 100 üzerinden 70 puan almak gerekir. Yeterli puan alındıktan sonra da iş güvenliği belgesini almaya hak kazanılır. Şimdiler de iş güvenliği uzmanlarına olan ihtiyacın artması nedeniyle sınava hazırlananların da sayısında artış olmuş durumdadır.

İş sağlığı ve güvenliği kursu teorik ve uygulamalı eğitimlerden oluşur. Teorik eğitim süresi 180 saatten, uygulamalı eğitim ise 40 saatten oluşur.

Toplam da 220 saat eğitim alınır. Teorik eğitimin yarısından fazlası uzaktan eğitim şeklinde verilir. Uygulamalı eğitimler ise işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının bulunduğu bir iş yerinde yapılır. Böylece sınava hazırlık sürecinin ilk adımları atılmış olur. Ardından da doğru bir çalışma programı izlenmesi gerekir.

Bunun için eğitim alınan kurumdaki eğitimcilerin verdiği hizmet çok önemlidir. Gerekli kitap ya da notlar temin edildikten sonra sınavı kazanmamak için hiçbir neden yoktur.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları belgelerini aldıktan sonra beş sene de bir eğitim kurumlarından eğitim alarak yenilemek zorundadır. Bunlarında süresi 30 saatten az olamaz. Kurumlardan alınan yenileme eğitimi sonrasında uzmanlık güncellenmiş olur. İyi bir kurumdan eğitim alınması yeni bilgilerin öğrenilmesini de sağlar.

İş güvenliği kursuna başvuru yaparken eğitim kurumuna hitaben başvuru yazısı hazırlanır. Mühendis, mimar, fizik, kimya, biyoloji, teknik eleman ve mimar katılımcılar diploma ya da mezuniyet belgelerini vermelidir. Diploma, kimlik fotokopisi, başvuru dilekçesi ve ödeme ile kursa kesin kayıt yapılmış olur.

İş güvenliği kursu teorik eğitim ve uygulamalı eğitimden oluşur. Teorik olan bilgisayar üzerinden bakanlığın hazırladığı verileri dinlemektir. Sonrasında eğitim kurumda yüz yüze uygulamalı eğitimler verilir.

Bu eğitim süresi tamamen kurumun hazırladığı ders programına bağlıdır. Eğitimlere katılmak mecburidir. Çünkü Çalışma Bakanlığı müfettişleri gelerek denetim yapabilirler. Eğer katılımcının eğitime katılmadığı tespit edilirse sınava girme hakkı bile elinden alınabilir. Devamsızlık bakanlığın belirlediği süre kadardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu İstanbul

İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu İstanbul
İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu İstanbul

İş güvenliği uzmanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından görevlendirilmiş çalışandır. Mühendislik, fen edebiyat fakültesi kimya ve fizik mezunları, mimarlık ve teknik öğretmenlik mezunları 220 saatlik bir eğitim alarak sınava girerler. 180 saat uygulamalı ve 40 saati de teorik eğitim eğitimdir.

Geçen dönem yapılan sınava yaklaşık olarak 30 bin kişi girmiştir. Bu sene de yine aynı oranda katılım olması bekleniyor. Sınavdan başarılı olanlar iş güvenliği uzmanı belgesini almaya hak kazanırlar. Ardından da işletmeler de ya da ortak sağlık güvenlik birimlerinde sözleşmeli olarak hizmet verirler.

İş sağlığı ve güvenliği İstanbul hizmetleri ihtiyaç duyulan eğitimi en doğru şekilde sunar. Bakanlığının belirlediği prosedürler çerçevesinde eğitim verilir. Kurumumuzda çalışan eğitimciler donanımlı ve tecrübelidir. Eğitim sırasında sadece teorik veriler değil uygulamalı veriler de katılımcıya sunulur. Sınava hazırlık sürecinde izlemesi gereken politikalar hakkında bilgi verilir.

İş Sağlığı ve güvenliği İstanbul katılımcılara mesleğin gereklerini net bir şekilde açıklar. Ülkemiz de her gün ortalama 172 iş kazası meydana gelir. Ve ne yazık ki bunlarında 3’ü ölümle sonuçlanır. Türkiye de iş kazalarının yüzde 98’i önlenebilir cinstendir. Bu da iş güvenliği uzmanları ve iş verene bağlıdır.

Hükümet iş kazalarını önlemek için İş sağlığı ve güvenliği yasasını yürürlüğe koydu. Bu yasayla uzman çalıştırma zorunluluğu getirildi. Böylece kaza riskleri önceden tespit edilerek gerekli önlemler alınmış olur. Ayrıca başta işçi sağlığı olmak üzere iş yerinde verimli bir çalışma ortamı sağlanmıştır. Eğer kurum iş güvenliği uzmanı çalıştırmazsa da ayda 5 bin 390 ödemekle yükümlüdür.

İş sağlığı ve güvenliği İstanbul uzman olmak isteyenlere gereken eğitimi verir. İlk basamak C sınıfı uzman olmaktır. Sonrasında B ve A gelir.

 • C sınıfı belge: Az Tehlikeli
 • B sınıfı belge: Tehlikeli
 • A sınıfı belge: Çok Tehlikeli

Uzman belgesi alındıktan sonra beş sene geçerlidir. Beş senenin bitiminde eğitim kurumlarında düzenlenen yenileme eğitimi alınması gerekir.

İş sağlığı ve güvenliği İstanbul A, B ve C sınıfı için eğitimler verdiği gibi yenileme eğitimleri konusunda da destek sağlar. Kurumumuzda çalışan eğitimciler iş güvenliği yasasına hakimdir. Saha da aktif olarak görev yapmışlardır. Gerekli bilgi ve tecrübeleri sayesinde katılımcılara doğru bir eğitim verirler. Sınava hazırlık sürecinde izlenmesi gereken çalışma programı hakkında bilgilerini aktarırlar.

Ayrıca iş bulma sürecinde de destek sunarlar. Hijyen belgesi de bu kurumlardan alınabilir. Böylece iş sağlığı ve güvenliği konusunda en doğru olana ulaşabilirsiniz. Mesleğe sadece para kazanmak gözüyle bakılmamalıdır. İş yerinin güvenliği ve rahat bir çalışma ortamı sağlanması mecburidir. Böylece hem vicdanen rahatlık yaşanır.

Hem de işinizi doğru bir şekilde yürütmüş olursunuz. Uzman olduktan sonra sürekli olarak resmi gazetenin takip edilmesi gerekir. Bakanlık sürekli olarak yeni düzenlemeler yapabilmektedir. Ayrıca yurtdışında bu işi yapanların dokümanlarına bakmak da büyük bir katkı sağlar.

Bu çerçeve de mevcut risk analizleri konusunda bilgi edilebilir. İş güvenliği kursu seçimini doğru bir şekilde yaparak sonrasına da sağlam bir atabilirsiniz. Güvenilir, donanımlı ve bilgili bir kurum arıyorsanız bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

1 Yorum

 1. İş güvenliği kursu lonusunda oldukça açıklayıcı bir makale olmuş. Elinize sağlık. Fiyatlar konusunda da bilgi verseydiniz çok sevinirdim. Bazı yerde 700-900 arası iken bazı şirketkerde 1300-1600 arası. Bunun nedeni nedir acaba.