Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Eğitimi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Eğitimi hakkında daha fazla bilgi almak için 0216 606 20 00 numaralı telefondan çekinmeden bizi araya bilirsiniz.

Formu eksiksiz doldurarak tarafımıza gönderirseniz hem erken kayıt indiriminden faydalanmış olursunuz, hem de biz sizi arayarak kurs ve fiyatları hakkında daha detaylı bilgiler sağlarız.

TMGD Eğitimi Hakkında

 “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Yönetmeliği” Madde 33 gereği; Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3 ‘te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

Anılan yönetmelikte yapılan son değişiklikler 30 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yönetmelik ve bağlı Tebliğ kapsamına giren kuruluşların 30 Haziran 2015 tarihinden sonra TMGD istihdam etmeleri ya da TMGD’den hizmet almaları zorunluluğubulunmaktadır.

3 Mart 2015 tarihinde Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması HakkındYönetmelik Madde 8 gereği, tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin, tehlikeli madde taşınması kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (IMDG Kod kapsamında)istihdam etmesi veya hizmet almaları zorunlu olacaktır.  Anılan yönetmelikte bu zorunluluğun 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

16 Temmuz 2015 tarihinde Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Madde 23 gereği) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşımacı, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren işletmelerin, RID Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur. Anılan yönetmelikte bu zorunluluğun 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Yönetmeliği

TMGD eğitimleriyle ilgili ayrıntılı düzenleme, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan 22 Mayıs 2014 günlü, 29007 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)” ile yapılmış, 19 Nisan 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”    ile önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu tebliğ kapsamında; faaliyet gösteren işletmeler (tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içersinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmeler; Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi -TMFB- sahibi olan işletmeler; toplam araç kapasitesi elli ton ve üzerinde olan  taşımacılık işletmeleri; Tebliğ kapsamında ki tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan işletmeler) en az bir adet “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı” (TMGD) istihdam etmekle veya idarece yetkilendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK)’ndan hizmet almakla yükümlüdürler. Anılan Tebliğin Geçici Madde 2 si uyarınca bazı faaliyet alanlarında yer alan kurum ve kuruluşlar için belirli bir  süre içinde (01 Ocak 2018’e kadar) TMGD istihdam etme veya TMGDK’den hizmet alma muafiyeti düzenlenmiştir.

Konuyla ilgili ayrıntılar için değişiklikleri işlenmiş olan TMGD Tebliği’nden ve ilgili Yönetmeliklerden yararlanılabilir. TMGD olma şartları (Madde 12), TMGD Eğitimi (Madde 13), TMGD Sınavları (Madde 14), TMGD görev ve yükümlülükleri (Madde 23), İşletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri (Madde 27), vb. konular ile ilgili ayrıntılar Tebliğden incelenmelidir.  Tebliğde yer alan hususların, TMGD eğitimine katılacak olanlar ve TMGD eğitimine çalışanlarını gönderecek olan kuruluşlar tarafından birlikte ele alınmasında yarar görülmektedir.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olma şartları (Tebliğ, Madde 12)

MADDE 12 – (1) TMGD olabilmek için;
a) Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde güvenlik prongramı/bölümü ön lisans mezunu olmak,
b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
c) TMGDEYB (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi) sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak veya tehlikeli madde ve  güvenlik programı/bölümü ön lisans diplomasına sahip olmak ve bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak, bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak,
gerekir.

TMGD Eğitimlerimizin Uygulanması hakkında 

TMGD Eğitimlerimizde, eğitim ücretine dahil olan, eğitimin yanı sıra katılımcılarımıza sunmakta olduğumuz eğitim dokümanları, eğitim materyalleri ve imkanlar aşağıda bilginize sunulmaktadır.

  • Eğitim kapsamıyla ilgili Türkçe Kural Kitapları (ADR, IMDG Kod, RID, vb.)
  • Eğitim çalışma kitabı ve örnek sorular
  • Eğitim kapsamıyla ilgili  güncel ulusal ve uluslararası mevzuat (elektronik ortamda)
  • Eğitime yardımcı diğer  materyaller
  • Eğitimin yapılması sırasında  ve tamamlanması sonrasında ilgili eğitim kapsamında bulunan TMGD Soru Bankamızdan yararlandırılması
  • Öğle yemeği ve diğer ikramlar
  • TMGD Sınavı başvurularının yapılması ve takibi
  • TMGD Sınavları öncesi soru örnekleri paylaşımları ve ek bilgilendirmeler

Ayrıca, TMGD Sınavları öncesinde ilave bir ücret karşılığında düzenlediğimiz kısa süreli (1 ya da 2 gün  süreli) TMGD Sınavı Atölye Çalışmaları da yapılmaktadır. 

TMGD Eğitim Kaydı İçin İstenen Bilgi ve Belgeler 

ADR/IMDG kod/RID kapsamındaki Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimlerinin otomasyon sitemi ile kayıtları için aşağıdaki bilgi ve belgelerin,  kayıt yaptırmak istediğiniz eğitim  dönemi için belirtilen son başvuru tarihinden mümkün olduğunca önce tarafımıza eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir.

İstenen Bilgi ve Belgeler:
Başvuru Formu ((Kayıt yapılabilmesi  ve iletişim için. Boş bırakılmayacak bilgiler: Cep Tel, Ev veya İş  Tel, Adres, eposta ve görev bilgileri)
 Nüfus Cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numarası içeren)
– Adli Sicil Kaydı (Tebliğ gereği: Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamakE-devlet şifresiyle internet üzerinden ya da ilgili Savcılıklardan doğrudan temin edilebilir.
 Öğrenim Durumu Belgesi (Üniversitelerin fen ve mühendislik  alanlarından mezuniyetle ilgili alınmış lisans  diploması ya da lisans mezuniyet belgesi noter ya da kurum onaylı sureti ya da  E-devlet üzerinden de alınabilen lisans mezuniyet belgesi) Söz konusu belgenin dijital/elektronik ortamdaki boyutunun 70 Kbyte büyüklüğünden az olmaması gerekmektedir. Ayrıca bu belgenin ıslak imza içerecek biçimde basılı olarak kargo/posta yoluyla ya da eğitim başlangıcında elden tarafımıza ulaştırılması, eğitim kayıt işleminin tamamlanabilmesi için önem taşımaktadır.)
– Fotoğraf (renkli, vesikalık, altı ay içinde çekilmiş,yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde)
– ADR Kapsamında TMGD Eğitimi’ne Katılım Sertifikası Nüshası (Eğitimi Tamamlama Belgesi; IMDG kod ve RID kapsamındaki TMGD Eğitimlerine katılacaklar için gerekmektedir. ) 

TMGD, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı  Eğitimi Fiyatları

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Eğitimi fiyatları belirli aralıklarla güncellendiği için bilgi olarak girmenin doğru olmayacağını düşündük.

Güncel TMGD Eğitimi fiyatı ve TMGD hakkında diğer sorularınız için lütfen 2016 606 20 00 numaralı telefondan çekinmeden bizi araya bilirsiniz.