Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı (KDU) Eğitimi

 

Avrupa kimyasal mevzuatlarına uyum sürecinde REACH(European Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) tüzüğünün Türkiyeye uyarlanması ve Türkiyenin bu tüzüğe geçişini sağlamak amacıyla KKDİK (Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması) hakkındaki yönetmelik yayınlanmıştır.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Hakkında

Bu yönetmeliğe uyum sürecinde yıllık 10 tondan fazla kimyasal üretimi yapan yada ithal eden ve eşyalar içerisinde bulunan; içerik olarak bin de bir den fazla miktarda salınım yapan kimyasallar için firmalara bazı yükümlülükler getirilmiştir. Bu yönetmelik kapsamında Kimyasal Değerlendirme Uzmanları, Güvenlik Bilgi Formu ve Kimyasal Güvenlik Raporu hazırlayabileceklerdir.

Eğitim Programının Temel Amacı

Kursiyerlere insan sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlamak için gereken bilgi ve becerileri kazandırarak, işletmeler için Kimyasal Değerlendirme Uzmanları yetiştirmek ve kursiyerleri uzmanlık sınavına eksiksiz hazırlamaktır.

Eğitim Takvimi

64 saatlik bir eğitimdir. Günde 8 saat şeklinde 8 gün eğitim vermekteyiz. Haftaiçi ve haftasonu olarak eğitimlerimiz mevcuttur.Güncel eğitim takvimi için lütfen iletişime geçiniz.

Ücretsiz Ön Kayıt Yaptırın, Müşteri Temsilcimiz Sizi Arasın.

* T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yetkilendirilmiş Kurum.

Kimler Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Olabilir?

Aşağıdaki iki koşuldan birini sağlayanlar 64 saatlik eğitim alıp daha sonra da türkaktan sınav yapma konusunda yetkili kurumların yapacağı sınavlara girerek geçmesi durumunda 5 yıl geçerliliği olan Kimyasal Değerlendirme Uzmanı(KDU) belgesini alırlar.

  1. Kimya, biyoloji, biyokimya, biyoteknoloji, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, çevre mühendisliği, kimya mühendisliği, Kimya alanında yüksek lisans veya doktora yapmak. Bunların dışında lisans programlarında ağırlıklı olarak kimya, biyoloji ve çevre bilimleri konularına yer verdiği gösterilen diğer bölümler de bu kapsama girer.
  2. Bu alanlardan mezun olmayanlarda ise herhangi bir alandan mezuniyet ve 5 yıl üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanlarında çalışmış olma şartı aranmaktadır.

Kayıt için

İletişim için. Boş bırakılmayacak bilgiler: Cep Tel, Ev veya İş  Tel, Adres, eposta ve görev bilgileri

 Konular

  • Kimyasalların Yönetimi,
  • Mevzuat (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması),
  • Madde ve karışımların sınıflandırılması (Fiziko- kimyasal özelliklere göre, Toksikolojik özelliklere göre, Ekotoksikolojik özelliklere göre),
  • Kimyasallar- İnsan sağlığı risk değerlendirmesi,
  • Maruz kalma senaryoları,
  • Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD),
  • Kimyasal Güvenlik Raporu(KGR),
  • Güvenlik bilgi formu hazırlanması için gereklilikler.