İşyeri Hekimliği Eğitimi

2021 YILINA ÖZEL PANDEMİ SEBEBİYLE TAMAMI UZAKTAN EĞİTİM

İşyeri Hekimlerinin Görevi Nedir ?

İşyeri Hekimleri; İş yerlerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi,  işyeri çalışanlarının mesleki hastalıklara yakalanma riskinin azlatılması ve sağlık çalışmaları için alınması gereken bütün önlemlerden sorumlu kişilerdir.

İşyeri Hekimi Sınav Tarihi

İşyeri Hekimi sınav tarihi her yıl iki dönem olmak üzere o yıl belirlenir.

2021 İşyeri Hekimi 1. dönem sınav tarihi  MAYIS 2021 olarak belirlendi.

2021 İşyeri Hekimi 2. dönem sınav tarihi  ARALIK 2021 olarak belirlendi.

İşyeri Hekimi Nasıl Olunur?

Tıp fakültesi bölümünden mezunu olup;

 • İşyeri Hekimliği Kursuna katılan ve kurs bittikten sonra yapılan sınavda başarılı olan hekimler.
 • İstemeleri durumunda, işyeri hekimliği yan dal uzmanlarıyla birlikte en az 150 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan halk sağlığı uzmanları işyeri hekimliği sertifikası  alarak işyeri hekimi olabilirler.

İşyeri Hekimliği Eğitimine Kimler Başvurabilir?

 • Tıp fakültesi mezunları
 • YÖK’ün kabul ettiği yabancı ülkelerde tıp fakültesi diploması bulunan adaylar işyeri hekimi olabilirler.

Not: Yabancı ülkelerde TIP mezunu olan İşyeri hekimi adaylarının başvuru esnasında denklik belgeleri istene bilir.

İşyeri Hekimliği Eğitiminde Neler Öğreneceksiniz?

İşyeri hekimliği kursuna katıldığınızda;

 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
 • Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Temel Hukuk
 • İş Hukuku
 • Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
 • İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme
 • Çalışma Ortamı Gözetimi
 • İş Hijyeni
 • Fiziksel Risk Etmenleri
 • Kimyasal Risk Etmenleri
 • Biyolojik Risk Etmenleri
 • Psikososyal Risk Etmenleri
 • Ergonomi
 • Korunma Politikaları
 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar
 • Büyük Endüstriyel Kazalar
 • İş Kazaları
 • İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi
 • Meslek Hastalıklarına Giriş
 • İşle İlgili Hastalıklar
 • Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları
 • Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları
 • Mesleki Cilt Hastalıkları
 • Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları
 • Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları
 • Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar
 • Mesleki Kanserler
 • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
 • Mesleki İşitme Kayıpları
 • Toksikoloji
 • İş Sağlığında Güncel Konular
 • Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları
 • Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi
 • Çalışma Yaşamı Ve Beslenme
 • Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim
 • İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım
 • İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değeri
 • İş Sağlığı Etiği
 • Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması
 • Son Test ve Genel Değerlendirme
 • İşyerinde Pratik Uygulamalar

İşyeri Hekimliği Eğitim Fiyatları

İşyeri hekimliği fiyatları dönemsel olarak değişmektedir. 

01 Mayıs 2021 Tarihine kadar 1500 TL

İşyeri Hekimliği Eğitimiyle ilgileniyorsanız aşağıdaki formu doldurun, danışmanlarımız sizi arasın. Telefonla Ulaşmak İçin Tıklayın > 0216 606 20 00