İş Güvenliği Sertifikası ve diğer İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için formu doldurup gönderin hemen sizi arayalım.

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Çalışma hayatının olumsuz yönde etkilenmemesi, işçilerin meslek hastalık ve kazalar karşısında önlem alınmış çalışma ortamlarında faaliyetlerine devam etmesi gibi çeşitli sebeplerle ortaya çıkarılan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile birlikte tüm bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi hedefleniyor.

İnsani ve toplumsal açıdan ortaya çıkardığı yaraların yanı sıra ekonomik açıdan da verimliliği azaltan bu tür etkilere karşı son derece verimli bir çalışma ortamını ortaya koymak adına iş sağlığı ve güvenliği sertifikası verilerek buna uygun şekilde işletmelerin çalışma ortamlarını düzenlemesi bekleniyor.

İş Güvenliği Sertifikası Nedir?

İş Güvenliği Sertifikası Nedir?
İş Güvenliği Sertifikası Nedir?

Özellikle bugüne kadar yaşanan kazalar için yapılan çalışmalarda ortaya çıkan kazalarında yüzde 98 gibi çok büyük bir bölümünün önlenebilir kazalardan olması dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine büyük oranda önem veriliyor.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri iş ortamları içinde özellikle atölye, laboratuvar ve çalışılan ortamın türlü tehlikelere yol açabilecek bir yer olması durumunda zararlı etkileri ile ortaya çıkabilmektedir.

Bu noktada işverenlerin kendilerine düşen yükümlülüklerini yerine getiriyor olmasının yanı sıra işçilerin kendi çalışma ortamlarının güvenliği hakkında da bazı bilgilere sahip olması gerekiyor.

Kişilerin yasal sorumlulukları ve hakları konusunda da bilgilenmesini sağlayan sonunda iş sağlığı ve güvenliği sertifikası alınan bu eğitimler sayesinde iş ortamlarında karşılaşılabilecek olumsuzluklarla hiçbir şekilde karşılaşmadan çalışma faaliyetlerini sürdürmek mümkün olabiliyor.

İş ortamının daha iyi bir çalışma alanı oluşturması için gerçekleştirilecek bazı güvenlik önlemlerini içeren bu eğitimlerle her türlü tedbirin alındığı çalışma ortamları ortaya çıkarılabiliyor. Örneğin bina güçlendirme işlemi yapılan bir yapıda.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından getirilen standartlar çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ortaya konarak artık kimi iş yerleri için zorunluluk getirilen kurallar uygulanmaya başlandı.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca kimler olduğu belirlenen iş yerlerinin İş Kanunu kapsamında bulunan yerler olması şartı aranıyor.

Bu tür işyerlerinde işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği sertifikası alması yükümlülük haline gelmektedir.

İşverenlerin sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesini sağlamak üzere gerekli güvenlik tedbirlerini alması başta olacak şekilde çalışanların çalışma durumları, sağlıkları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda onların bilgilendirilmesi gibi süreçleri de eksiksiz bir şekilde yerine getirmiş olması gerekmektedir.

Kanun dahilinde nasıl alınacağından hangi eğitimlerin alınması gerektiğine kadar çok sayıda bilgi barındıran iş sağlığı ve güvenliği sertifikası için iş kollarının çalışma alanlarının sahip olduğu tehlikelere bağlı olarak sınıflandırılması yoluna gidilmiştir.

İş Güvenliği Sertifikasının Çeşitleri

İş Güvenliği Sertifikasının Çeşitleri
İş Güvenliği Sertifikasının Çeşitleri

Buna göre A, B ve C sınıfı olmak üzere üç farklı sınıf üzerinden iş sağlığı ve güvenliği sertifikalarının verilmesi sağlanmaktadır.

Bu harfler içinde C sınıfı az tehlikeli işleri ifade ederken B sınıfı az tehlikeli ve tehlikeli olarak adlandırılan işleri kapsamaktadır.

A sınıfına dahil olan işler ise tehlikeli işyerlerinde çalışma hakkını kişiye veren sertifikalardan olmaktadır. Her birinin ayrı bir uzmanlık alanı getirmesinden dolayı bu sertifikaların verilmeleri esnasındaki sınavlar da farklılık göstermektedir.

Eğitimler sırasında iş sağlığı ve güvenliği sertifikası alacak olan kişilerin bulundukları sertifika sınıfına uygun bir şekilde eğitim alması gözetilmektedir.

Teorik ve pratik olarak iki farklı şekilde verilen eğitimler sayesinde daha verimli bir bilgilendirme süreci ortaya çıkarılırken iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok farklı konularda sertifika adaylarının bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Buna göre genel iş sağlığı ve güvenliği kurallarından iş kazaları ve meslek hastalıklarına, iş ekipmanlarının kullanımından çalışanların yasal hak ve sorumluluklarına, uyarı işaretlerinden yangın elektrik kimyasal ve biyolojik maddelerle ortaya çıkabilecek risklere karşı her türlü önlemi alma bilgisi bu sertifikaların alınması sırasındaki eğitimlerde konu edilmektedir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Sertifikası Veren Kurumlar

İş Sağlığı Ve Güvenliği Sertifikası Veren Kurumlar
İş Sağlığı Ve Güvenliği Sertifikası Veren Kurumlar

Yasal olarak şartları belirlenmiş bir şekilde verilmekte olan iş sağlığı ve güvenliği sertifikalarının alım süreci ile ilgili olan her detay yine yasal kurallar çerçevesinde ortaya konmuştur. buna göre iş sağlığı ve güvenliği sertifikası veren kurumlar da açık bir şekilde belirlenmiş ve bu sertifikaları almak isteyen kişilerin bu kurumlara yönlendirilmesi sağlanmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği üzerine eğitim verecek kurumlarla sertifika alınan kurumlar arasında farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Bu noktada iş güvenliği uzmanlarının eğitimlerini vermek üzere kurulmuş olan yeterli eğitim aracı niteliğindeki donanımı ve personeli bünyesinde barındıran kamu kurum ve kuruluşları bu eğitimleri verebiliyor.

Ancak bu kuruluşların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından mutlaka yetkilendirilmiş olması şartı aranıyor.

Yetki almış olan kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği sertifikası veren kurumlar arasında üniversiteler de bulunuyor. Bugün pek çok üniversite kendi bünyesinde bulundurduğu eğitimci kadrosuna bağlı olarak farklı sınıflar için iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermeye devam ediyor.

Bu kurumların dışında bir de Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyetlerini sürdürmekte olan şirketler tarafından kurulmuş olan müesseseler tarafından belgeler verilebiliyor.

Eğitim alınabilecek kurumların dışında kişilerin sertifikalarını almak üzere karşılarında bulacağı kurum ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı oluyor. Yani kişiler eğitimlerini nereden alırlarsa alsınlar sertifikalarının verilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkisi ve onayı sonucunda mümkün oluyor.

İş Güvenliği Sertifikası Eğitimi

İş Güvenliği Sertifikası Eğitimi
İş Güvenliği Sertifikası Eğitimi

Verilen eğitimler sırasında adayların tüm eğitim süreçlerine dahil olarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü bilgiye hakim olması şartı aranıyor. Bu noktada iş sağlığı ve güvenliği sertifikası veren kurumlar bakanlık tarafından belirlenmiş olan ve kuralları koyulan 180 saatlik teorik eğitimi vermek durumunda oluyor.

Uygulama eğitimlerinin 40 saat olduğu iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin sonucunda adaylar toplamda 220 saatlik eğitimlerini almış bir şekilde sertifikalarını almaya hak kazanabiliyorlar.

İş güvenliği uzmanlığı belgelerinin alınmasını takip eden beş yıllık süre sonunda belgelerin mutlaka yenilenebilir olmasının gerekliliği de başka bir eğitimi beraberinde getiriyor.

Bu eğitimde ise uygun zamanlar geldiğinde uzman olmuş kişilerin en az 30 saat olan yenileme eğitimleri adındaki eğitimi alarak iş güvenliği eğitimlerini yenilemiş bir şekilde faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor.

Bu noktada kişilerin 30 saatten daha az bir eğitim alma durumu söz konusu olduğunda ise eğitimlerin geçersiz olması gerektiği yönünde karar veriliyor.

Eğitimlerin alınması doğrudan kişilere sertifika alma hakkını vermiyor. Kişilerin iş sağlığı ve güvenliği sertifikası veren kurumlar ile birlikte eğitimlerini eksiksiz bir biçimde almasına rağmen sertifikalarını elde etmek için mutlaka iş güvenliği sınavı adı altında yapılan sınavlara da katılmış olması gerekiyor.

İş güvenliği uzmanı adayı olarak adlandırılan kişilerin girdiği bu sınav tamamen Bakanlık tarafından düzenlenen ve ölçülen bir sınav olarak dikkat çekiyor.

İki sınav şeklinde düzenlenen bu iş güvenliği sınavlarında adayların ilk girdikleri sınavda başarılı olamamaları halinde ikinci sınava girerek başarılı olmayı beklemeleri söz konusu olabiliyor.

Ancak ikinci sınavda da başarılı olamamış adayların iş sağlığı ve güvenliği sertifikası veren kurumlar aracılığıyla tekrar bir eğitim sürecine dahil edilerek baştan başlayıp eğitimlerini alması gerekiyor.

100 üzerinden puanlamanın yapıldığı iş güvenliği sınavlarında 70 puan almış olan adaylar başarılı görülerek sertifika almaya hak kazanıyorlar. Kişiler sertifikalarını bakanlık aracılığıyla teslim alırken eğitimlerini aldıkları kurumlardan da iş güvenliği katılım belgelerini alabilirler.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Sertifikası Kimler Alabilir

İş Sağlığı Ve Güvenliği Sertifikası Kimler Alabilir
İş Sağlığı Ve Güvenliği Sertifikası Kimler Alabilir

Çalışma ortamlarının sağlıklı ve güvenlikli bir şekilde faaliyet gösteren yerler olmasını sağlamak üzere getirilmiş olan iş sağlığı ve güvenliği belgelerinin verilmesi çalışmalarında bu belgelerin verileceği kişilerin iş yerlerine hakim kişiler olması şartı aranmaktadır.

Bu kişiler için belirlenmiş olan şartlara bakıldığında üniversite mezunu kişiler arasında mimarlık, mühendislik, fizik, kimya gibi lisans bölümlerinden mezun olan kişilerin belge alabildiği görülebiliyor.

Bunun yanı sıra meslek yüksekokulu mezunlarının, teknik öğretmenlerin, teknik elemanların ve biyolog sıfatıyla hali hazırda çalışmakta olanların da iş güvenliği sertifikalarını alması mümkün olabiliyor.

Bunlara ek olarak iş sağlığı ve güvenliği sertifikası kimler alabilir diye sorulduğunda bir parantez de hali hazırda mimar, mühendis ve teknik eleman olarak çalışan kişiler oluyor.

Eğer iş sağlığı ve güvenliği sertifikası kimler alabilir gibi bir soru soruluyorsa bu durumda mutlaka iş yerlerinin sınıflandırılmasından ve hangi sertifikalara sahip olan kişilerin nerede çalışmalarının uygun görüldüğüne de bakmak gerekiyor.

Bu noktada çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli şekilde sınıflandırılmış olan iş yerleri için A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının görev aldığı görülüyor.

İş Güvenliği Sertifikasının İçeriği

İş Güvenliği Sertifikasının İçeriği
İş Güvenliği Sertifikasının İçeriği

Bu noktada çok tehlikeli sınıfına dahil olan çalışma alanlarında A sınıfı belgeye sahip olan iş güvenliği uzmanları görev alırken tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için de B sınıfı belgeye sahip olan iş güvenliği uzmanlarının görev yapması söz konusu oluyor.

C sınıfı belgeye sahip olan kişiler ise az tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde görev alabiliyor. Buradan hareketle iş sağlığı ve güvenliği sertifikası kimler alabilir diye sorulduğunda sertifikanın her iş yerinde geçerli olan tek bir sertifika olmadığının da hatırlatılması gerekiyor.

Sınıflandırılmış olan iş yerleri bakımından tekrar bir değerlendirme yapıldığında doğal olarak A sınıfı belgeye sahip olan tüm iş yerlerinde çalışması olası görünürken B sınıfı belgeye sahip olanların az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışması mümkün olabilmektedir. C sınıfı belgeye sahip olanların ise sadece az tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde belgelerini alarak çalışması mümkün olabilmektedir.

Sertifika farklılıklarına göre iş sağlığı ve güvenliği sertifikası kimler alabilir diye bakıldığında küçük detaylarla farklılıklar bulunduğu görülmektedir. Buna göre A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesini alacak olan kişilerin B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesini elinde bulundurduğu bir dönemde en az 4 yıl olmak suretiyle çalışmalarına devam etmesi gerekmektedir.

Buna ek olarak kişinin mutlaka A sınıfı sertifikasını almak üzere başvuru yapması ve sınavlarda başarılı olması gerekiyor.

Bunun yanı sıra mühendislik ve mimarlık fakültesi mezunları, teknik elemanlar ve iş sağlığı ve güvenliği ya da iş güvenliği programlarına doktora derecesi bulunan kişiler bu sertifikayı alabiliyor.

B sınıfı için iş sağlığı ve güvenliği sertifikası kimler alabilir buna bakıldığında tıpkı A sınıfında olduğu gibi B sınıfı için de bir alt seviye olan C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesinin alınmış olma şartı aranıyor.

En az üç yıl bu belgeyle görev yapan kişiler arasında B sınıfı sertifika eğitimlerine katılıp yapılan sınavda başarılı olan kişilerin B sınıfı belge alması da mümkün olabiliyor. Bunlara ek olarak müfettiş yardımcılığı da dahil olmak üzere en az 10 yıl görev yapmış müfettişlerin de B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi alması sonucunda B sınıfı belgesini alması mümkün olabiliyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Nasıl Alınır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Nasıl Alınır?
İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Nasıl Alınır?

Geleceğini iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak planlayan kişiler için iş sağlığı ve güvenliği sertifikası nasıl alınır oldukça önemli olmaktadır.

Bu sürecin eksiksiz bir şekilde geride bırakılması boşa geçen yılların ortaya çıkmamasını sağlayacağı için son derece önemlidir.

Bu noktada öncelikle A, B ve C sınıfı belgeler için ayrım yapılarak iş sağlığı ve güvenliği sertifikalarının nasıl alınacağına dikkatli şekilde bakmak gerekiyor.

Sertifikaları almak üzere her sınıf için mutlaka İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı adıyla bilinen sınava girmek gerekiyor. Kısa adıyla İSG olarak bilinen bu sınavda başarılı olunması halinde sertifika almaya doğrudan hak kazanılıyor.

Ancak adayların öncesinde Bakanlıkça yetkilendirilmiş olan ve bu yazının başlarında da belirtilmiş olan kurumlar tarafından teorik ve pratik olmak üzere eğitimlerini alarak eksiksiz şekilde sınava girmeleri şartı aranıyor.

Sertifika almak üzere yapılan sınav başvurularında çok fazla detay gerekmezken eğitimlerin alınması aşamasında adaylardan pek çok belgeyi sağlaması şartı aranıyor. Bunlar arasında iş sağlığı ve güvenliği sertifikası nasıl alınır diye soranların mutlaka elinde bulundurması gereken belgeler yer alıyor.

Öncelikle adayların başvuru yapacakları ve eğitim alacakları kuruma TC kimlik numaralarının üzerinde bulunduğu ve iletişim bilgilerine de yer verdikleri bir başvuru yazısını ıslak imzalı bir şekilde kuruma iletmeleri gerekiyor.

Buna ek olarak adayların iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı sertifikalarını almalarında en temel şartlardan olan lisans eğitimlerinin alındığını gösteren diplomaları da yanında bulundurması gerekiyor.

Eğer A ve B sınıfı için iş sağlığı ve güvenliği sertifikası nasıl alınır diye soruluyorsa bu durumda da A sınıfı sertifika programlarına katılacak kişilerin B sınıfı belgelerini ve B sınıfı belgesiyle dört yıllık bir tecrübeye sahip olduğunu gösteren çalışmalarını teslim etmesi gerekiyor.

Aynı şekilde B sınıfı programına katılarak sertifika alacak olan kişilerin ise C sınıfı belgeleri ve üç yıldır bu belgeyle görev yaptığını ortaya koyan belgeleri eğitim kurumlarına sunması gerekiyor.

İş Güvenliği Sertifikası Alım Süreci

İş Güvenliği Sertifikası Alım Süreci
İş Güvenliği Sertifikası Alım Süreci

Eğitim süreçlerinin tamamlanmasının ardından iş sağlığı ve güvenliği sertifikası nasıl alınır buna bakıldığında sınav sürecine gelinmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen sınav ile adaylar test edilerek başarılı olup olmadıkları kesin olarak belirlenir.

Adayların katılabileceği sınavlar eğitim almalarının üzerinden geçen 3 yıllık süre ile sınırlandırılmış durumdadır. 3 yıl boyunca girdiği sınavlarda başarı elde edememiş olan adaylar ya da bu 3 yıl süre boyunca hiçbir sınava katılmamış olan adayların doğrudan eğitimlerini tekrarlaması gerekli görülmektedir.

100 üzerinden değerlendirme yapan sınavlarda adayların en az 70 puan alarak başarılı olarak sayılmalarını sağlamaları gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Müdürlüğü’ne ait resmi internet sitesi üzerinden adaylar sonuçları hakkında bilgilere de ulaşabiliyorlar.

Son olarak iş sağlığı ve güvenliği sertifikası nasıl alınır süreçlerinin belge alma sürecine geçildiğinde adayın belgesini alabilmesi için mutlaka sınavlarda başarılı olması ve eğitimlerini sorunsuz bir şekilde almış olması şartı aranıyor.

Burada eğitim alınan kurum tarafından sınavları kazanan her bir kişi için başvuru dosyası hazırlanmaktadır. Adayların genellikle dahil olmadığı bu süreç eğitim veren kurumlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Dosya içerisinde Bakanlığa hitap edilerek aday hakkında bilgileri içeren dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesi gibi belgelerin onaylı suretleri ve belgelerin ücretlerine ilişkin dekontlar yer alarak ödemeler yapılmaktadır.

Belgelerin eğitim kurumları tarafından toplu şekilde Genel Müdürlüğe gönderilmesi söz konusu olurken adayların bireysel başvuruları bu noktada kabul görmemektedir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Sertifikası Ne İşe Yarar?

İş Sağlığı Ve Güvenliği Sertifikası Ne İşe Yarar?
İş Sağlığı Ve Güvenliği Sertifikası Ne İşe Yarar?

Artan popülerliği ile özellikle yeni mezun mühendislik ve mimarlık fakültesi çıkışlı kişiler tarafından alınmaya çalışılan iş sağlığı ve güvenliği sertifikaları hakkında en merak edilen şeylerden biri de iş sağlığı ve güvenliği sertifikası ne işe yarar sorusu olmaktadır.

Hemen hemen işyerleri konusunda herhangi bir bilgiye sahip olan herkes tarafından bilinen iş sağlığı ve güvenliği sertifikaları ile işyerlerinde bu sertifikaya sahip olan kişilerin çalıştırılmış olduğu yerlerde istihdam edilmesi zorunluluğu bulunmasının yanında başka faydalarından da söz etmek gerekiyor.

Özellikle pek çok yeni lisans mezunu kişinin bu sertifikalara talep göstermesindeki en büyük pay da şirketler tarafından açılan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı kadrolarına rahat bir şekilde başvuru yapmak olabiliyor. Şirketlerin sadece bu sertifikaya sahip kişiler arasından bir tercih yapıyor olması bu noktada kolaylık sağlıyor.

Diğer taraftan iş sağlığı ve güvenliği sertifikası ne işe yarar diye bakıldığında mutlaka bu durumun sosyal faydalarından da bahsetmek gerekiyor.

İş sağlığı ve güvenliği sertifikasını alan kişilerin sosyal hayatta ve çalışma hayatında ortaya koyduğu çalışmaların getirdiği verime bakılarak bu noktada isabetli bir karar verilmesi de mümkün olabilir.

Öncelikle bu sertifikaya sahip olunduğu takdirde kişilerin kendi işyerlerinde ya da çalışmakta oldukları işyerlerinde sürekli olarak gelişen bir dinamizm yakalayarak üretim faaliyetlerini daha verimli bir hale getirmesi de mümkün olabilmektedir.

Bu durum işverenler açısından daha fazla kar elde etme amacına uygunluk sağladığı için işçiler açısında da daha güvenli bir çalışma ortamında hareket imkanı sağladığı için son derece avantajlı görülüyor.

İş Güveliği Sertifikası Olanlar Nerelerde Çalışabilir?

İş Güveliği Sertifikası Olanlar Nerelerde Çalışabilir?
İş Güveliği Sertifikası Olanlar Nerelerde Çalışabilir?

Özellikle iş kazaları ve meslek hastalıkları ile birlikte ortaya çıkan olumsuz sonuçlar ve kayıplar dikkate alındığında iş sağlığı ve güvenliği sertifikası ne işe yarar daha iyi anlaşılmaktadır.

Kişilerin kendilerinin talep etmesi durumunda almış olduğu iş sağlığı ve güvenliği sertifikaları hakkındaki bir başka boyut da bu sertifikaların zorunlu olarak bulundurulması gerekliliğidir.

Her ne kadar kişiler için bireysel olarak herhangi bir zorunluluk söz konusu olmasa da işyerlerine getirilen iş sağlığı ve güvenliği bölümlerinin ortaya çıkarılması zorunluluğunun beraberinde burada çalışacak personelin mutlaka sertifikaya sahip olması zorunluluğu iş sağlığı ve güvenliği sertifikası ne işe yarar daha iyi göstermektedir. İş sağlığı ve güvenliği sertifikasına sahip olan kişilerin bu konuyla alakalı her hususta eğitim alması söz konusu olduğundan çalışma alanına etki etmesi de değişmektedir.

Daha çok boşta bulunan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı kadrolarının doldurulmasına yönelik istihdam ihtiyaçlarını gidermek üzere getirilmiş olan iş sağlığı ve güvenliği sertifikası ne işe yarar diye bakıldığında öncelikle kişinin çalışma hayatına katılmasını sağlamaktadır.

Ancak bunun ötesinde eğitim sürecinde aldığı bilgilerle birlikte çalışma hayatını daha iyi bir hale getirmesiyle kendi çalışmalarının ötesinde bir verimin işyerinde alınmasına da olanak sağlamaktadır.

İşyerinin güvenlikli bir çalışma ortamına sahip olmasından çalışanların hak ve sorumluluklarına, işverenin alması gereken tedbirlerden işverenin hak ve yükümlülüklerine kadar pek çok konuda bilgi almış sertifika sahibi kişilerle çalışma ortamında aranan verim kalitesine ulaşmak da mümkün olabilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası İstanbul

İş Güveliği Sertifikası Olanlar Nerelerde Çalışabilir?
İş Güveliği Sertifikası Olanlar Nerelerde Çalışabilir?

İstanbul’da İkamet ediyor ve iş güvenliği sertifikası veren kurum arayışında iseniz formu doldurarak gönderin hemen size geri dönüş yapalım.

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

İş sağlığı ve güvenliği sertifikasını elde etmek üzere eğitim veren kurumların sayısı her geçen gün artarken İstanbul bu konuda en avantajlı yerlerden biri olmaktadır.

Mühendislik ve mimarlık fakültelerinden mezun olan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun talep ettiği iş sağlığı ve güvenliği sertifikası İstanbul ve çevresine hizmet veren kurumlar tarafından başarılı bir şekilde adaylara kazandırılabilmektedir.

Her ne kadar sertifikalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından veriliyor olsa da kişilerin eğitim kurumlarında aldıkları eğitimler sonrasında Bakanlık tarafından düzenlenen sınavda başarılı olmaları söz konusu olduğu için bu noktada eğitim kurumlarının belirleyici rol oynadığını da söylemek gerekmektedir. Yine de adayların başvurdukları eğitim kurumlarına dikkat ederek hareket etmesi gerekiyor.

Eğitim süreçlerinde yaşanan aksaklıklar, esnek saatler sunmayan eğitim kurumları sebebiyle kimi kişilerin eğitim alma sürecinde eksikliklerle karşılaşması söz konusu olabilmektedir. Bu tür sorunlar beraberinde sınavda başarılı olmayı olumsuz yönde etkileyecek olan bazı sonuçlarla adayların karşılaşmasına da sebep olur.

Bu sebeple iş sağlığı ve güvenliği sertifikası İstanbul firmalarından alınacaksa eğitim kurumlarının nasıl bir eğitim kalitesine sahip olduğunun ve ne gibi imkanları sertifika almak için eğitim alan kişilere sunduğunun bilinmesi gerekir.

Buna ek olarak eğitim kurumunun eğitmen kadrosunun bu alanda deneyimli kişilerden oluşup oluşmadığı, kurumun nasıl bir başarı oranıyla sertifikaların verilmesine yönelik eğitimleri verdiğinin de ortaya konması gerekmektedir. Ancak bu sayede eğitim kurumlarında geçirilen süreçler başarılı bir şekilde tamamlanarak sınava doğru şekilde hazırlanmak mümkün olabiliyor.

2018 İş Güvenliği Sertifikası

2018 İş Güvenliği Sertifikası
2018 İş Güvenliği Sertifikası

Kuruluş tarihi olarak 2018 yılını bir başlangıç noktası kabul eden bir firma olsak da bizler Kare Akademi olarak İş Güvenliği alanında kendini ispatlamış olan tecrübeli bir ekiple iş sağlığı ve güvenliği sertifikası İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir firma olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. İş sağlığı ve güvenliğini sadece yeni bir istihdam aracı olarak görmenin ötesine geçerek

Türkiye’nin geleceğine katkı yapacak önemli düzenlemelerin yapılmasını sağlayacak bir iş kolu olarak görerek bu konuda faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz.

Her biri kendi alanında sahip olduğu bilgiyle ön plana çıkan eğitmenlerimizin yanı sıra tamamının deneyimli olması sayesinde de eğitim alan sizler için pratik eğitimler sırasında da büyük bir avantaj elde edilmesini sağlıyoruz.

Geniş kapsamlı olarak işyeri hekimliğinden ilk yardım eğitimlerine, iş güvenliği kurslarından iş güvenliği yüksek lisans programlarına kadar geniş bir çeşitlilikle verdiğimiz hizmetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği sertifikası İstanbul olanağını da sizlere sunabiliyoruz.

Firmamızda bulunan iş güvenliği uzmanlarımız ve iş güvenliği eğitmenlerimiz sayesinde her türlü çalışma içinde kolaylıkla sorularınıza cevap alabileceğiniz bir kadroyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan sınava da hazırlık yapmanızı sağlıyoruz. Vermiş olduğumuz eğitimlerle sadece Bakanlıkça düzenlenen sınavda başarılı olmada değil aynı zamanda ilerleyen zamanlarda iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmalarınızda da kendinizden emin bir şekilde tüm iş sağlığı ve güvenliği alanına hakim bir şekilde hareket etmenize imkan tanıyoruz.

Toplamda 330 iş güvenliği sertifikası derecesi ile çok kısa bir sürede yüksek rakamlara ulaşmayı başarmış olan firmamız iş sağlığı ve güvenliği sertifikası İstanbul içinde hızla yükselen firmalardan biri olmaktadır. İş güvenliği sertifikalarının yanı sıra 1300 iş güvenliği eğitimi, 256 işyeri hekimliği eğitimi ve 677 ilk yardım eğitimi rakamlarıyla da bu alanda ne kadar başarılı olduğumuzu referans gösterebiliyoruz.

A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı için ayrı eğitimler şeklinde gerçekleşen İş Güvenliği Uzmanlığı eğitim süreçlerinde sizlerin ihtiyaç duyduğu programlara uygun şekilde eğitimlerin verilmesine de olanak tanıyoruz.

Bizlere iletişim adreslerimizden ulaşarak fiyat tekliflerimiz ve eğitimlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. Kare Akademi olarak iş sağlığı ve güvenliği alanındaki tüm çabalarınızın karşılığını almanızda sizlere yardımcı oluyoruz.