İş Güvenliği Kursu kavramı özellikle son 6 yıldır ülkemizde eskiye nazaran daha sık kullanılmaktadır.

İş Güvenliği Kursu, ücreti arayışında iseniz çekinmeden 0216 606 20 00 numaralı telefondan bizi arayarak güncel fiyat hakkında bilgi alabilir veya aşağıdaki formu doldurarak ön kayıt yapmanın avantajlarından faydalana bilirsiniz.

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

2012 yılının ortalarında yürürlüğe girerek uygulanmaya başlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı alt maddelerle, yönetmelikler uyarınca iş yeri sahiplerinin bazı zorunlulukları bu kurallar çerçevesinde yerine getirmesi gerekli hale geldi.

Bunların başında yer alan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak istihdam edilecek kişilerin iş yerlerinde bulunmasını sağlamak üzere çeşitli kurumlar tarafından eğitimler verilmeye devam ediliyor.

Her ne kadar iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görev yapacak olan kişilerin sertifikalarını Bakanlık aracılığı ile alması söz konusu olsa da bu kişilerin bir iş güvenliği kursu aracılığıyla eğitimlerini tamamlayarak sınav sürecine dahil olması bekleniyor.

Yasalar ve alt maddeleri içerisinde tüm detayları belirtilmiş olan iş güvenliği eğitimlerinde hangi iş yerlerinde kaç kişinin bu eğitimleri alması gerektiği, eğitimleri kimlerin alabileceği, eğitimlerde hangi içeriklerin bulunduğu gibi konulara yer verilebiliyor.

Kişilerin iş güvenliği kursu alma yönünde taleplerini bulunduğunda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde belirlenmiş olan uzmanlardan beklenen şartların tamamını yerine getiriyor olması gerekiyor.

Bu noktada Bakanlık tarafından yetki alacak, iş güvenliği uzmanlığı belgesi ile bu tür kadrolarda istihdamı söz konusu olan kişilerin bazı şartları sağlaması gerekiyor.

Buna göre iş güvenliği uzmanı olacak kişiler teknik öğretmenler, fizik kimyager veya biyolog unvanlarına sahip olan kişiler, mühendislik ve mimarlık fakültelerinden mezun olan kişiler ile Bakanlık ve alt kuruluşlarına bağlı olarak çalışma denetimi görevini üstlenen kişiler olabiliyor.

İş Güvenliği Kursu Sınıfları

İş Güvenliği Kursu
İş Güvenliği Kursu

Bunlara ek olarak üniversitelerde iş sağlığı ve güvenliği adıyla açılmış olan lisans ve ön lisans programlarını tamamlamış olan kişiler de gerekli eğitimlerini alıp sınava katılarak başarı göstermeleri halinde sertifika sahibi olabiliyorlar.

İş güvenliği eğitimlerinin alınmasında iş güvenliği kursu farklı sınıflamalar doğrultusunda adayların eğitim aldığı bir yer oluyor. Kanunda detaylı şekilde belirtilmiş olan iş yerlerinin sınıflandırılmasına bağlı olarak az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli şeklinde bir ayrıma tutulmuş olan iş yerlerinde iş güvenliği uzmanları C, B ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak görev alıyor.

Bu kural doğrultusunda iş güvenliği kursu verilirken de kişilerin bulunduğu kademeye ve yükselmek istediği sınıfa bağlı olarak eğitimlerini alması söz konusu oluyor.

Bu sebeple A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi, B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi gibi ayrımlar yapılarak eğitimler kişilere sunulmaya devam ediyor.

Kişilerin sertifikalarını almalarının ardından çalışabilecekleri kurumlara bakıldığında da C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan kişilerin sadece az tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde çalışması söz konusu oluyor.

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olan kişilerin az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde görev alması söz konusu olabiliyor.

A sınıfı belgeye sahip olan iş güvenliği uzmanları için ise tüm tehlike sınıflarındaki iş yerlerinde çalışma imkanı elde edilebiliyor.

Adayların tüm bu nitelikler için kendilerine uygun iş güvenliği kursu eğitimlerini alarak sınavlarda başarı göstermesi gerekiyor.

Kişilerin ilk kez iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak başvuru yapması halinde C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesini almaya yönelik iş güvenliği kursu eğitimlerine devam etmesi gerekiyor.

Bu noktada kişilerin sağlaması gereken şartlar yukarıda daha önce belirtilmiş olan şartlarla aynı koşulları içeriyor olsa da ilerleyen zamanda belgesini yükseltmek isteyen kişilerin alacağı iş güvenliği eğitimlerinde bir alt sınıfın belgesine sahip olmanın gerektirdiği şartların talep edildiği görülebiliyor.

İş Güvenliği Kursu İstanbul

İş Güvenliği Kursu İstanbul
İş Güvenliği Kursu İstanbul

Verilen eğitimlerin birbirini takip eden ve giderek yükselen bir hiyerarşide verilen eğitimler olması sebebiyle belgelerin alımı sırasında da önce C sınıfından başlayarak daha sonra talep edilmesi halinde A sınıfına yükselmek üzere belgelerin alınması sağlanabiliyor.

Bu noktada C sınıfı belgesinin alınması için gereken şartların sağlanmasının yanı sıra A ve B sınıfı belgelerin alınması için eğitim almak isteyenlerin başka temel şartları da yerine getiriyor olması gerekiyor.

Bu noktada A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alacak kişilerin iş güvenliği kursu istanbul kurumları tarafından B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle 4 yıl fiili olarak görev yaptığının tespit edilmesi gerekiyor.

Yine mühendislik ve mimarlık fakültesi mezunları, iş sağlığı ve güvenliği programlarında doktora yapmış olan kişiler, teknik elemanlar, müfettişlerin alabildiği belgelerden olan A sınıfı belgeler bu yeterliliklerin sağlanması halinde kişilere sunulabiliyor.

Tıpkı A sınıfı belgelerin alınmasında olduğu gibi B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgelerinde de iş güvenliği kursu istanbul kurumları tarafından adaylardan talep edilen temel şartların mutlaka yasalar çerçevesinde yerine getirilmiş olması gerekiyor.

Bu kişilerin C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ile birlikte üç yıl boyunca görev yaptığını belgelemesi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görev yapabilecek gruplardan birinin içinde yer alması da gerekiyor.

C sınıfı belgelerde daha önce alınması gereken herhangi bir şart bulunmazken kişilerin mutlaka eğitim durumları gibi bilgilerle gerekli koşulları sağlaması gerektiği de belirtiliyor.

Hangi sınıfta eğitim alınma talebinde bulunulursa bulunulsun iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerinde yasal çerçeveler dahilinde belirlenmiş olan sürelerle eğitimler verilerek iş güvenliği kursu istanbul kurumlarının bu noktada başarılı bir eğitimi sağlaması söz konusu oluyor.

İş Güvenliği Kursu İstanbul Kare Akademi

İş güvenliği uzmanlarına yönelik verilen eğitimlerin teorik ve uygulamalı şekilde iki ana bölümden oluşan eğitimlerinde teorik bölümlerin 180 saatten uygulama kısımlarının ise 40 saatten az olması beklenmeden eğitimler verilmeye devam ediliyor.

Bununla birlikte teorik eğitimlerde uzaktan eğitim olanağı da sunulurken bunun sadece toplam teorik eğitim için ayrılmış eğitim süresinin ancak yarısına kadar olabileceği de açıkça ortaya konuyor.

Devamsızlık kuralının geçerli olduğu eğitimlerde iş güvenliği kursu istanbul kurumları en fazla altı ders saati devamsızlık kuralının geçilmesi halinde adayları mazeretli olup olmamalarına bakmadan eğitim sırasında başarısız sayabiliyor.

Yine uygulamalı eğitimler bölümünde ise yasalarla belirlenmiş kurallar doğrultusunda iş güvenliği uzmanı tarafından görevlendirilen iş yerlerinde eğitimlerin verilmesi sağlanabiliyor.

Uygulamalı eğitimlerde teorik eğitimlerde olduğu gibi uzaktan eğitim desteği hiçbir şekilde bulunmazken uygulamalı eğitimlerin tamamına katılım göstermek de zorunu olmaktadır. Belge yükseltmek üzere eğitim almayı planlayan kişiler de buna benzer bir eğitim sürecini geride bırakarak önceki iş güvenliği uzmanlığı derecelerinden daha yüksek bir dereceyi elde edebilirler.

Bütün iş güvenliği kursu istanbul kurumları komisyon tarafından belirlenen müfredatı takip ederek eğitimleri vermektedir.

İçerisinde temel iş sağlığı ve güvenliği kavramlarından iş güvenliğine ilişkin mevzuatlara dair hukuki bilgilere, uluslararası standartlar ve yasalardan iş sağlığı ve güvenliği kurullarına kadar her türlü detaylı bilgiye yer verilen eğitimler bu müfredata göre ilerletilmektedir.

Eğitimlerin ikinci bölümü olarak adlandırılabilecek kısmında ise olası iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı önlem alma noktasında ne gibi işlemlerin yapılabileceği, bir iş yerinde karşılaşılabilecek tehlikelerin neler olabileceği konusunda bilgiler adaylara verilmektedir.

Eğitimler tüm bu sürecin önemli parçalarından biri olan etik kuralları da ele alarak adaylara verilmektedir.

İş Güvenliği Kursu Fiyatları

İş Güvenliği Kursu Fiyatları
İş Güvenliği Kursu Fiyatları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı şekilde tüm kuralları belirlenmiş olan eğitimlerle kişilerin iş güvenliği sertifikalarını alarak istihdam edilmesi söz konusu olsa da tüm bu standartlara rağmen iş güvenliği kursu fiyatları farklılık gösterebilmektedir.

Söz konusu fiyatların farklılık göstermesindeki temel etkenlerin başında eğitim kalitesi ve eğitimin alındığı kurumun bu alandaki deneyimi son derece önemli olmaktadır.

2012 yılından bu yana yürürlükte olmasına rağmen bu alanda ilk varlığını göstermiş olan deneyimli eğitimcilere sahip kurumların fiyatlar noktasında adaylara daha farklı rakamlar verdiği görülmektedir.

Eğitim veren kurumların vermiş olduğu iş güvenliği kursu fiyatları eğitmenlerin ve kurumların deneyimlerine bağlı olarak farklılık gösterebiliyor olsa da aynı zamanda verilen eğitimin kalitesine bağlı bir şekilde de değişebilmektedir.

Bu noktada eğitim saatlerinde ve günlerinde adaylara bağlı olarak sağlanan eksiklikler, eğitimlerin tamamlanmasının ardından sınav ve sertifika alım süreçlerinde adaylara sağlanan kolaylıklar ve avantajlar gibi eğitim alınan yerin kurumsallığını ortaya koyan unsurlar son derece belirleyici olmaktadır.

Sadece iş güvenliği eğitimlerine odaklanarak diğer konular hakkında zorluk çekmek istemeyen kişilerin bu noktalara dikkat ederek seçimlerini yapıyor olması gerekiyor. Bu sayede eğitimlerin alınmasına rağmen sınavlara girilememesi, sınavlara girip başarılı olunmasına rağmen sertifikaları elde edememek gibi önemli sorunlarla karşılaşmak mümkün olabilir.

İş Güvenliği Kursu Fiyatları Nasıl Belirlenir

Bu durumda ortaya çıkan zaman kaybı ve maddi kayıpların önüne geçmek için kurumların seçilmesi aşamasında dikkatli olmak gerekiyor.

İş güvenliği uzmanlığı üzerine verilen eğitimlerin fiyatlarının farklılık göstermesindeki bir başka etken de iş güvenliği kursu fiyatları için son derece belirleyici bir rol oynayan eğitim hizmetlerinin kalitesi olmaktadır.

Adayların eğitim sırasında hem teorik hem de uygulamalı olarak ne kadar kaliteli bir eğitimle karşılaşmış olmaları söz konusu kurs fiyatlarının farklılaşmasında etkili olan unsurlardan olmaktadır.

Eğitim materyalleri bakımından çeşitlilik sağlanması, uygulamalı eğitimler sırasında eğitim alan adaylara sunulan ayrıcalıklar gibi pek çok noktaya dikkat ederek söz konusu kursların fiyatlarının değerlendirilmesi yapılabilir.

Adayların kurumlardan fiyat bilgilerini alırken özellikle eğitimler sırasında ne gibi bir kaynak desteği verildiği konusunda da detaylı bilgi alması gerekmektedir.

Yeni bir istihdam alanının oluşmasını da sağlayan iş sağlığı ve güvenliği alanına ait tüm çalışma alanlarına olan talebin her geçen gün daha da artması sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim veren kurumların sayısında da hızla bir artış yaşanmaktadır.

Kurumların sayıca fazla olması adayların diledikleri eğitimi kendilerine veren kurumu özgürce seçmelerini sağlarken bu noktada iş güvenliği kursu fiyatları bakımından da kendi bütçelerine uygun teklifleri sunan kurumlara yönelmesini sağlayabilir.

Eğitim süreçleri içerisinde çeşitli farklılıklar meydana gelebiliyor olsa da hemen hemen aynı fiyatlarda gezen kurs fiyatları ile ilgili olarak adayların kursların yetkilileriyle birebir görüşmeler yapması gerekmektedir.

Hali hazırda Bakanlık tarafından eğitim vermek üzere yetkilendirilmiş olan lisanslı eğitimcilere sahip olan kimi kurumlarda eğitimlerin özenli bir şekilde verilmediği sorunu ile bile karşılaşılabiliyor.

Bu sebeple eğitim alma talebinde bulunan kişilerin dikkatli bir şekilde seçimlerini yapması gerekiyor.

İş Güvenliği Kursu Fiyatları İçin Arayın

Bizler Kare Akademi olarak sizlere çok uygun iş güvenliği kursu fiyatları ile hizmet verirken aynı zamanda deneyimli eğitimci kadromuzun tüm bilgisinden ve tecrübesinden yararlanmanızı sağlamak üzere desteklerimizi vermeye devam ediyoruz.

Bizimle 0216 606 20 00 numaralı telefondan iletişime geçerek iş güvenliği kursu fiyatı hakkında güncel bilgi alınız.

Tüm yasal gerekliliklere uygun şekilde müfredatlar dahilinde verdiğimiz teorik eğitimleri pratik uygulamalı eğitimlerle birleştirerek sertifikaları almak üzere gireceğiniz sınavlarda başarılı olmanızın yanı sıra iş hayatında iş güvenliği uzmanı olarak göstereceğiniz çalışmalarda da başarılı olmanızın yolunu sizlere açıyoruz. İletişim adreslerimizden bizlere ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

1 Yorum